Skip to Content

Media

ACREDITACIONS

L'acreditació dels mitjans de comunicació només està disponible per als membres registrats. L'acreditació dels mitjans de comunicació es concedirà a discreció dels organitzadors.

Tingui en compte que no es concedirà acreditació als fotògrafs privats dels atletes (professionals o de grups d'edat), ni als cònjuges/familiars dels atletes, llevat que el fotògraf confirmi per escrit que està treballant per a una publicació/mitjà de comunicació oficial.

No es garanteix l' accés al recorregut, a les zones restringides ni al transport dels mitjans de comunicació.

La sol·licitud d'acreditació de mitjans de comunicació està tancada.